Blir du med på laget vårt for barnas beste?

Familiehjelpgruppen består av selskapene Familiehjelp AS og PlanB AS. Sammen tilbyr vi tjenester innen familie- og beredskapshjem, avlastning, familieveiledning og annen bistand til barnevernet.

Blir du med på laget vårt for barnas beste?

Familiehjelp er en privat virksomhet som arbeider forebyggende, behandlende og endringsfokusert med barn, ungdom og familier som av ulike årsaker har behov for hjelp. Våre oppdragsgivere er stat, kommune og private virksomheter i tillegg til privatpersoner.

Blir du med på laget vårt for barnas beste?

PlanB AS utfører hjelpetiltak og tilsyn ved samvær på oppdrag fra det kommunale barnevernet og BUFetat.

Vi er et kompetanseteam innen relasjoner og samspill, og tilbyr høyt kvalifisert personell til skreddersydd oppfølging.